Call Us Today! (732) 431-1616-01

Email! test@gmail.com

Тейлөө кызматтарынын түрлөрү

 • Определение наличия антибиотика-пенициллина: в меде

  Узнать больше
 • Определение наличия антибиотика-стрептомицина: в меде

  Узнать больше
 • Определение наличия антибиотика-тетрациклина: в меде

  Узнать больше
 • Определение наличия антибиотика-хлорамфеникола: в меде

  Узнать больше
 • Определение наличия антибиотика-пенициллина: мясо всех видов убойных животных

  Узнать больше
 • Определение наличия антибиотика-стрептомицина: мясо всех видов убойных животных

  Узнать больше
 • Определение наличия антибиотика-тетрациклина: мясо всех видов убойных животных

  Узнать больше
 • Определение наличия антибиотика-хлорамфеникола: мясо всех видов убойных животных

  Узнать больше
 • Определение наличия антибиотика-пинициллина: молоко сырое, молоко пастеризованное, молоко стерилизованное

  Узнать больше
 • Определение наличия антибиотика-стрептомицина: молоко сырое, молоко пастеризованное, молоко стерилизованное

  Узнать больше
 • Определение наличия антибиотика-тетрациклина: молоко сырое, молоко пастеризованное, молоко стерилизованное

  Узнать больше
 • Определение наличия антибиотика-хлорамфеникола: молоко сырое, молоко пастеризованное, молоко стерилизованное

  Узнать больше
 • Асколизация кожсырья, вывозимого за рубеж

  Узнать больше
 • Радиологическое исследование шерсти, вывозимого за рубеж

  Узнать больше
 • Радиологическое исследование кожсырья, вывозимого за рубеж

  Узнать больше
 • Определение наличия антибиотиков: молоко сырое, молоко пастеризованное, молоко стерилизованное, восстановленное сухое молоко

  Узнать больше
 • Определение наличия антибиотиков: мясо всех видов убойных животных, мясо птиц, рыб и яйцо куриное. Субпродукты и другие виды сырья животного происхождения

  Узнать больше
 • Бактериологическое исследование на сальмонеллезы пищевых продуктов

  Узнать больше
 • Биохимическое исследование мяса

  Узнать больше
 • Биохимическое исследование жира

  Узнать больше
 • Биохимическое исследование рыбы

  Узнать больше
 • Исследование меда

  Узнать больше
 • Санитарное исследование молока и молочных продуктов

  Узнать больше
 • Ветеринарно-санитарный осмотр туш и органов убойных животных, свежеснуловой рыбы

  Узнать больше
parallax

ВЕТЕРИНАРДЫК ЛАБОРАТОРИЯ

Бардык изилдөөлөр зор тажрыйбасы бар жогорку квалификациялуу адистер тарабынан жасалат. Биз мыкты айыл чарба ишканаларынын азыктарынын коопсуздугун жана сапатын камсыз кылууга көмөк көрсөтүү, изилдөөнүн заманбап ыкмаларын киргизүү, ар дайым акыркы абалдар өнүктүрүү боюнча иштеп жатабыз. Изилдөө түрлөрү:

Серологические

Иследование

Органолептические

Иследование

Бактериологические

Иследование

Биз жөнүндө

ХХ-кылымдын

1927 жылдын башында

Фрунзе шаарында биринчи шаардык ветеринардык бактериологиялык лаборатория ачылган.1937-1938 жылдары, аймактык денгээлде ветеринардык лабораторияларды ачуу менен байланыштуу, шаардык ветеринардык-бактериологиялык лаборатория, Республикалык ветеринардык бактериологиялык лабораториянын статусун алды. 2017 жылы РЦВДЭ системасын өзгөртүп түзүп, кайра түзүлүшү менен байланыштуу,Тундук региону боюнча ветеринардык диогностика жана экспертиза борбору жана Туштук региону боюнча ветеринардык диогностика жана экспертиза борбору болуп алмаштырылган.

27 Региональных центров ветеринарной диагностики
8 Филиалов
363 Специалиста
6000 Разных объектов в год

Ветеринардык Лабораториялар

КАРАКОЛ ЗОНАЛДЫК ВЕТЕРИНАРДЫК ЛАБОРАТОРИЯСЫ

Подробнее
ТАЛАС ЗОНАЛДЫК ВЕТЕРИНАРДЫК ЛАБОРАТОРИЯСЫ

Подробнее
БАТКЕН ЗОНАЛДЫК ВЕТЕРИНАРДЫК ЛАБОРАТОРИЯСЫ

Подробнее
НАРЫН ЗОНАЛДЫК ВЕТЕРИНАРДЫК ЛАБОРАТОРИЯСЫ

Подробнее
БАЛЫКЧИНСКАЯ ЗОНАЛЬНАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Подробнее
ЖАЙЫЛ ЗОНАЛДЫК ВЕТЕРИНАРДЫК ЛАБОРАТОРИЯСЫ

Подробнее
ТОКТОГУЛ ЗОНАЛДЫК ВЕТЕРИНАРДЫК ЛАБОРАТОРИЯСЫ

Подробнее
ЧУЙ ЗОНАЛДЫК ВЕТЕРИНАРДЫК ЛАБОРАТОРИЯСЫ

Подробнее
parallax

У вас остались вопросы? 

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation